Thursday, October 15, 2009

Digital Citizenship 10/15/2009

 • Çek yasa tasarısı çalışmaları başlıyor.
  Adalet Bakanı Sadullah Ergin, TBMM Adalet Komisyonu gündeminde bulunan Çek Yasa Tasarısı'na ilişkin çalışmaları bir an önce başlatacaklarını bildirerek, ''Cezaevine düşmüş, düşme riski altında olan insanlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Umut ediyorum, bütçe görüşmeleri başlamadan önce bu konuda düzenleme bekleyenlere müjde vermek nasip olur dedi.

  Adalet Bakanı Sadullah Ergin, TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın 1. bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

  Tags: sadullah, ergin, çek, mağdurları, karşılıksız

 • MEHMET ŞANDIR (Mersin)
  Sayın Bakan, bu Çek Kanunu mağdurları bir feryat figan içerisinde, bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?
  Çek mağdurlarının, karşılıksız çek mağdurlarının ödemeleri için, ödeme gücüne kavuşmaları için tutukluluk hâllerini ertelemek yönünde bir düşünceniz var mı, bu yönde bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konuyu bu mağdurların ailelerine de açıklar mısınız? Teşekkür ederim.

  REŞAT DOĞRU (Tokat)
  Tarım kredi ve Ziraat Bankası borçları dolayısıyla çiftçiler çok büyük bir mağduriyet içerisindedirler. Özellikle kefilleri ve kendileri hacizlerle karşı karşıya kalmış, bazıları da icra dairelerine düşmüşlerdir. Bu yönlü olarak acaba Bakanlığınız veyahut da Hükûmet olarak bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Bu insanlar özellikle bunu bekliyorlar.Teşekkür ederim.

  YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep)
  Sayın Bakan, Hâkim Savcılar Yüksek Kurulu bu sene niye tartışılır hâle geldi günlerce? Bu tartışmanın özü, nedeni nedir? Özellikle üst düzeyde siyasetçilerin, Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında kararları veren, olumlu kararlar veren savcılarla niye bu kadar uğraşıyorsunuz?
  Diyarbakır'da güvenlik kuvvetlerine taş atan çocukların sorununu çözeceğim diyorsunuz -sizin iddianız var- bu konuda çalışmanız var mı?
  Çek mağdurlarının çilesi ne zaman sona erecek?

  HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar)
  Sayın Bakana şunu yöneltmek istiyorum: Hukuki bir ilişkiden dolayı ceza sisteminin uygulanması hukuk devletiyle bağdaşır mı? Hâlihazırda cezaevlerinde hükümlü bulunan çek mağduru insan, hükümlü sayısı kaçtır?

  Tags: sadullahergin, çekmağdurları, karşılıksızçek, hukuk, yasa, haciz, tbmm


Posted from Diigo. The rest of Ad4dcss/Digital Citizenship group favorite links are here.

No comments: