Sunday, November 29, 2009

Teacher Librarian Links 11/30/2009


Posted from Diigo. The rest of teacher-librarians group favorite links are here.

Friday, November 27, 2009

Teacher Librarian Links 11/28/2009


Posted from Diigo. The rest of teacher-librarians group favorite links are here.

Thursday, November 26, 2009

Digital Citizenship 11/27/2009


Posted from Diigo. The rest of Ad4dcss/Digital Citizenship group favorite links are here.

Teacher Librarian Links 11/27/2009


Posted from Diigo. The rest of teacher-librarians group favorite links are here.

Tuesday, November 24, 2009

Teacher Librarian Links 11/25/2009


Posted from Diigo. The rest of teacher-librarians group favorite links are here.

Sunday, November 22, 2009

Digital Citizenship 11/23/2009

 • ON BİR AYDIR DEVAM EDEN HUKUK SKANDALINA KİM SON VERECEK?

  1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulanması hukuken mümkün olmayan 3167 Sayılı Çek Yasasının ceza içeren hükümleri çoğu mahkemelerce uygulanmaya devam edilmekte ve Yüksek Mahkeme de bu durumu maalesef onaylamaktadır.

  Uygulanamayacağı yasa ile düzenlenen, bu nedenle yasal olarak yok hükmünde olan bir kurala göre ceza vermek, gerek Anayasa'da yapılan temel haklar ile ilgili düzenlemelere, temel hak ve özgürlükleri içeren Uluslararası Sözleşme hükümlerine ve gerekse Türk Ceza Kanunun 2. maddesinde düzenlenen “kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ” kuralına da aykırıdır. Diğer taraftan TCK'nın genel hükümlerine aykırılık içeren mevcut çek yasasının ilgili maddelerini uygulamak imkanı kalmadığı için, “suçun cezasız kalacağı” gerekçesiyle bu boşluğu kıyas veya kıyasa yol açacak biçimde genişletici yorum yapmak yoluyla doldurmak ta TCK'nın 2/3 maddesi kapsamında mümkün değildir. Suçun cezasız kalması, kanun koyucunun sorumluluğundadır.

  Tags: law, lawyers, lawyer, business, hukuk, adalet, yargitay, ceza, tech, web


Posted from Diigo. The rest of Ad4dcss/Digital Citizenship group favorite links are here.

Teacher Librarian Links 11/23/2009


Posted from Diigo. The rest of teacher-librarians group favorite links are here.

Friday, November 20, 2009

Digital Citizenship 11/21/2009

 • Karşılıksız çek sorunları hala çözülemedi, yaşanan bunca Adaletsizlik ve Hukuksuzluğa rağmen çek yasası çıkmadığı gibi, iktidar partisi bir yıl süreyle erteleme işini bile becerememiş gözüküyor.

  Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in bu soruna yaklaşım tarzınız biliyoruz ve gerek basında gerekse TBMM konuşmalarında gayet net ifadeyle " Çek Mağdurlarının sorunu bizim sorunumuzdur, nasip olur en yakın bir zamanda müjde veririz demiştir.

  Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, çek yasası ile ilgili olarak basına yaptığı açıklamalarda, kısa ve öz kelimelerle Karşılıksız Çek hapsinin hem Evrensel hukuk kurallarına, hemde Ticari yaşam kurallarına aykırılığına değinerek kesin ve net şekilde görüşünü belirtmiştir.

  Tags: karsiliksiz, cek, web.20, business, politics, economy, alibabacan, basbakan, mehmetsimsek, sadullahergin


Posted from Diigo. The rest of Ad4dcss/Digital Citizenship group favorite links are here.

Teacher Librarian Links 11/21/2009


Posted from Diigo. The rest of teacher-librarians group favorite links are here.

Thursday, November 19, 2009

Digital Citizenship 11/20/2009

 • Hükümet aylar öncesinde erteleme seçeneği üzerinde çalışma yapıyordu, baskılarımız neticesinde bir alteratif olarak düşünülen bu seçeneği bile başaramadılar, binlerce anne baba ve evlada bu bayram müjdesini bile verebilecek kapasitelerinin olmadığı bir kez daha anlaşılır olmuştur..Karşılıksız çek tutuklamalarının, ekonomi gidişat lafının arkasını sığınılarak, vatandaşlarını bankalara ve rant çevrelerine nasıl kurban edildiğini açıkca gördük, durumun buraya gelmesinde bizim suçumuz yokmu şüphesiz çok var, bir fax çekmek için arkadaşından 1 tl borç alan arkadaşlarımız olduğu gibi, önünde her türlü imkan varken kılını dahi kıpırdatmayan arkadaşlarımızıda gördük.

  Tags: diigo, law, lawyers, adalet, hukuk, news, business


Posted from Diigo. The rest of Ad4dcss/Digital Citizenship group favorite links are here.

Teacher Librarian Links 11/20/2009


Posted from Diigo. The rest of teacher-librarians group favorite links are here.

Wednesday, November 18, 2009

Digital Citizenship 11/19/2009


Posted from Diigo. The rest of Ad4dcss/Digital Citizenship group favorite links are here.

Teacher Librarian Links 11/19/2009


Posted from Diigo. The rest of teacher-librarians group favorite links are here.

Tuesday, November 17, 2009

Digital Citizenship 11/18/2009


Posted from Diigo. The rest of Ad4dcss/Digital Citizenship group favorite links are here.

Teacher Librarian Links 11/18/2009


Posted from Diigo. The rest of teacher-librarians group favorite links are here.

Blabberize

This short fun video was made with Blabberize. I can see students using this application within presentations to add both humor and something that other students would like to see.

Monday, November 16, 2009

Digital Citizenship 11/17/2009


Posted from Diigo. The rest of Ad4dcss/Digital Citizenship group favorite links are here.

Teacher Librarian Links 11/17/2009


Posted from Diigo. The rest of teacher-librarians group favorite links are here.